Grand Hotel Lysekil Wixton

Uppskattad föreläsning för Lysekils näringsliv

Drygt 20-talet näringsidkare kom till Grand Hotel Lysekil i onsdags kväll för att lära sig mer och inspireras på temat E-handel. Allt från kläd-, inrednings- och smyckesbutiker till mer konstnärlig verksamhet och gårdsbutiker som Röe Gård i Brastad fanns representerade.
Anette Niklasson från Grand Hotel, som för övrigt själv driver e-handel, inledde med att hälsa väl-kommen i Riddarsalen.
Denna träff var på initiativ av och inom ramen för projektet Urban Platsinnovation (centrumutveckling).

Nedan följer några citat från artikeln som publicerades i Lysekilsposten den 30 november 2016.

Lars Svensson var inbjuden till denna inspirationskväll för att berätta om e-handeln i Sverige idag, om marknadsföring online och han gav också tips om vad man ska tänka på. Lars har arbetat med e-handelsfrågor i drygt 15 år och driver idag egna bolaget Wixton, samt är rådgivare och föreläsare på Nyföretagarcentrum Väst

Föreläsning on e-handel inför Lysekils näringsidkare. Urban Platsinnovation.

Det räcker inte med att endast starta webshop. Gör en plan och sätt upp mål för vad du vill åstadkomma. Det kan vara att ha en miljon i omsättning, att expandera till Norge eller liknande. Målen bör vara realistiska men utmanande.
– Många tror att det bara är att sätta upp en webbshop med en e-handel och sen låter vi den stå där och ticka in pengar. Tyvärr funkar det inte så. Och har du ingen marknadsplan kommer det inte hända någonting. Och det måste finnas en kontinuitet i marknadsföringen för att det ska hända något. Kunderna älskar när det händer saker samma tid varje vecka, eller varje månad enligt Lars.

Kvällens talare Lars Svensson

Kvällens talare Lars Svensson, Wixton, Cia Säll, Näringslivsenheten Lysekil arrangör, Anette Niklasson, Grand Hotel Lysekil och Viktoria Drottz, Näringslivsenheten Lysekil arrangör.

Boka Wixton för en egen specialanpassad föreläsning på ditt företag.

This post is also available in: Swedish

Dela gärna Wixtons sidor